recent matches

team competitor tournament result
Jozelui Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski win
Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski URBAN loss
RonMexico Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski win
Arctic Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski win
Rot Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski loss
Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski Jake «Eggowaffle» Christoforo loss
Sloug Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski loss
RENMEN Roman «RENMEN» Kudriavtsev Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski win
Dizdemon Loic «Dizdemon» Poulain Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski win
Xeno Michał «Xeno» Kaczorowski Ferno4111 win