recent matches

team competitor tournament result
Chaolaoban Lei «HuLu» Zhang win
Lei «HuLu» Zhang Hong «ZoroHS» Yije loss
Anping «Season» Qin Lei «HuLu» Zhang win
Lei «HuLu» Zhang Zhang «RunAndGun» Licheng win
MagicWind Guoyi «MagicWind» Zeng Lei «HuLu» Zhang loss
Lei «HuLu» Zhang Way «Wayne» Wu loss
Lin «lvxiaobu» Yuan Lei «HuLu» Zhang loss