recent matches

team competitor tournament result
Rdu Radu «Rdu» Dima fu «Fouliver» liang win
Neirea Yevgeniy «Neirea» Shumilin fu «Fouliver» liang win
Rosicky fu «Fouliver» liang loss
fu «Fouliver» liang WangShifu win
SnowKiss fu «Fouliver» liang win
Rosicky fu «Fouliver» liang loss
Robin Robin fu «Fouliver» liang loss
fu «Fouliver» liang Pegy win
SleepyShaman fu «Fouliver» liang win
fu «Fouliver» liang WiseGuy win