UMOWA UŻYTKOWNIKA

1. WPROWADZENIE
1.1. Odwiedzając którąkolwiek z sekcji strony internetowej progamestars.com (zwanej dalej „Witryną”), użytkownik zgadza się na wszystkie klauzule niniejszej Umowy Użytkownika (zwanej dalej „Umową”), Polityki Prywatności, a także na warunki działań reklamowych Witryny. Zalecamy zapoznanie się z treścią wszystkich punktów niniejszej Umowy przed zaakceptowaniem jej warunków. Nie zalecamy korzystania z Witryny, jeśli użytkownik nie zgadza się z przedstawionymi warunkami i nie będzie ich przestrzegał. Jakakolwiek forma korzystania z Witryny będzie równoznaczna z pełną akceptacją i zgodą na wszystkie klauzule niniejszej Umowy Użytkownika.
WARUNKI OGÓLNE
2. STRONY
2.1. Wszystkie klauzule Umowy, w tym zaimki osobowe „my”, „nas”, „nasza” lub „Firma”, odnoszą się do firmy, z którą użytkownik zawiera umowę zgodnie z powyższą klauzulą.
3. ZMIANA WARUNKÓW
3.1. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, edycji, aktualizacji i poprawiania niniejszej Umowy ze względów handlowych, prawnych i dotyczących obsługi klienta. Aktualne klauzule Umowy stają się prawomocne w momencie ich opublikowania. O wszelkich zmianach, poprawkach i uzupełnieniach na pewno poinformujemy odwiedzających poprzez umieszczenie tekstu zaktualizowanej Umowy na stronie. Odwiedzający jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania aktualnej treści Umowy Użytkownika.
4. ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ
4.1. Nasza firma ma prawo do zmiany lub modyfikacji usług oferowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie, według własnego uznania, w celu utrzymania i aktualizacji zasobów internetowych.
5. BŁĘDY SYSTEMOWE
5.1. Jeżeli podczas wizyty w serwisie wystąpi awaria, Firma postara się jak najszybciej naprawić zaistniałą niedogodność.
6. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1. Użytkownik samodzielnie decyduje o korzystaniu lub zaprzestaniu z korzystania z usług Witryny. Wszelkie działania i ich konsekwencje wynikają z indywidualnych wyborów użytkownika serwisu.
6.2. Witryna działa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Nie udzielamy żadnych dodatkowych gwarancji ani deklaracji dotyczących Witryny i oferowanych na niej usług, tym samym ograniczając naszą odpowiedzialność (w zakresie dopuszczalnym przez prawo) dotyczącą wszelkich gwarancji dorozumianych.
6.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zasobów, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony.
7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności należącym do firmy. Wszystkie materiały dostępne do pobrania i wydrukowania znajdujące się na stronie mogą być pobrane tylko na jeden komputer. Drukowanie tych materiałów jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
7.2. Korzystanie z Witryny nie daje graczowi żadnych praw do własności intelektualnej należącej do firmy lub strony trzeciej.
7.3. Użytkownikom strony zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania lub powielania nazwy marki, znaków towarowych, logotypów oraz innych materiałów prezentowanych na stronie.
7.4. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, koszty lub wydatki poniesione w wyniku jego zabronionych działań. Użytkownicy muszą natychmiast powiadomić Firmę, jeśli dowiedzą się o popełnieniu jakiegokolwiek zabronionego działania i zapewnić wszelką niezbędną pomoc w dochodzeniu, które Firma może przeprowadzić w oparciu o dostarczone informacje.
8. DANE OSOBOWE
8.1. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych w zakresie sposobu, w jaki Firma wykorzystuje dane osobowe otrzymane od użytkownika za pośrednictwem serwisu. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony traktujemy z najwyższą możliwą powagą. Firma wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkowników serwisu w pełnej zgodności z Polityką Prywatności.
8.2. Podając dane osobowe, użytkownicy zgadzają się z tym, że mamy prawo przetwarzać ich dane osobowe w celach określonych w Umowie i Ochronie Informacji lub w celu wypełnienia zobowiązań regulacyjnych i prawnych.
8.3. Zgodnie z Polityką Prywatności zobowiązujemy się nie ujawniać danych osobowych naszych użytkowników nikomu poza pracownikami, którzy będą je wykorzystywać wyłącznie w celu ulepszenia świadczenia usług. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkowników na uzasadnione żądanie organów rządowych.
8.4. Przechowujemy kopie całej korespondencji otrzymanej od użytkowników Witryny, aby dokładnie udokumentować wszystkie otrzymane informacje.
9. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ
9.1. Używamy pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. „Cookie” to specjalny plik tekstowy zapisywany na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Za pomocą plików cookies możemy identyfikować użytkowników podczas ich ponownych odwiedzin na stronie. Więcej informacji na temat zarządzania i usuwania plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookies może zablokować dostęp do niektórych sekcji i funkcji strony.
10. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
10.1. W przypadku jakichkolwiek skarg i reklamacji dotyczących funkcjonowania serwisu, w pierwszej kolejności należy jak najszybciej przesłać reklamacje do Biura Obsługi Klienta.
10.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że zapis sporu przechowywany na serwerze może być wykorzystany jako dowód przy rozpatrywaniu reklamacji.
11. OKOLICZNOŚĆ SIŁY WYŻSZEJ
11.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań wymienionych w Umowie, jeżeli są one spowodowane przez siły wyższe, do których zaliczają się: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki społeczne, konflikty przemysłowe, przerwy w dostawach mediów publicznych, ataki z wykorzystaniem technologii DDoS lub inne ataki internetowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie serwisu.