POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne
Operatorem strony progamestars.com (zwanej również „Witryną”) jest DESIDER MEDIA, LLC (Rosja, Moskwa) (zwana dalej „DESIDER MEDIA”, ” Firmą”, „nas”, „naszym”).
Firma stosuje najwyższe standardy ochrony i poszanowania prywatności użytkowników korzystających z Witryny oraz świadczonych przez nas usług.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i zabezpieczamy dane użytkowników.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]
Wszelkie pozostałe pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta pod adresem [email protected]

2. Rodzaje gromadzonych przez nas danych
Pozyskujemy różnego rodzaju dane, gdy użytkownik korzysta z naszych usług i nawiązuje z nami kontakt. W większości przypadków dane te są dostarczane bezpośrednio przez użytkownika. Do innych źródeł danych mogą należeć strony trzecie lub ogólnodostępne źródła, które udostępniają informacje o użytkowniku.

Dane, które pozyskujemy, gdy użytkownik korzysta z naszych usług:
• informacje o interakcjach i sposobie korzystania przez użytkownika z informacji dostępnych w Witrynie;
• dane o lokalizacji, rodzaju ruchu, adresie IP;
• informacje o systemie operacyjnym i platformie urządzeń, których użyto do odwiedzenia Witryny, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, ustawienia strefy czasowej;
• informacje marketingowe, które wskazują, czy użytkownik chce otrzymywać od nas materiały reklamowe o charakterze marketingowym.

Możemy korzystać z danych zbiorczych, takich jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Tego rodzaju dane mogą być pozyskiwane z danych, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Dane takie są jednak przechowywane w formie anonimowej, niepozwalającej na identyfikację użytkownika. W związku z tym nie uważa się ich za dane osobowe. Dane te są wykorzystywane na przykład w celu sprawdzenia, ilu użytkowników w określonym wieku i kraju korzysta z określonej funkcji Witryny.
W nielicznych przypadkach, jeśli użytkownik sam zadecyduje o ograniczeniu swojego dostępu do korzystania z usług Witryny, przyznamy mu takie prawo i uwzględnimy jego prośbę. Takie dane nie są uważane za dane dotyczące stanu zdrowia.

3. Wykorzystywanie zgromadzonych danych
Gromadzenie danych, o których mowa powyżej, ma na celu personalizację i usprawnienie korzystania z naszych usług oraz okazjonalne przekazywanie użytkownikom ważnych informacji.

Używając Witryny, wyrażasz zgodę na naszą Umowę i warunki użytkowania (zwane łącznie „Regulaminem”), które są umową określającą nasze wzajemne prawa i obowiązki podczas korzystania z Witryny.

Nie będziemy przetwarzać żadnych danych, jeżeli nasze interesy będą sprzeczne z prawami lub interesami użytkownika. Należą do nich następujące kwestie:
a. poprawa jakości naszych usług i produktów:
• zapewnienie użytkownikom komfortowego korzystania z Witryny;
• testowanie nowych produktów lub aktualizowanie istniejących;
• analiza skuteczności naszych działań marketingowych;
b. personalizacja procesu korzystania z usług przez użytkownika:
• na przykład, wykorzystywanie historii gier, którymi użytkownik jest zainteresowany, aby zapewnić spersonalizowane rekomendacje;
c. wykrywanie i zapobieganie naruszeniom naszego Regulaminu;
d. kontaktowanie się z użytkownikiem:
• dostarczanie odpowiedzi na pytania, które mogą się od czasu do czasu pojawić podczas korzystania z Witryny, za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub telefonu.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie stosownych ofert i informacji o nowych produktach pocztą elektroniczną, takie informacje zostaną przez nas wysłane.

4. Przechowywanie danych
Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących nas wymogów prawnych, finansowych i regulacyjnych. Dlatego też musimy przechowywać dane użytkownika przez minimalny okres niezbędny do wypełnienia tych zobowiązań. Po upływie tego czasu i jeżeli nie będziemy mieli innego uzasadnionego powodu do przechowywania tych danych, wówczas zostaną one przetworzone do wersji anonimowej.
Standardowo, dane użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat po tym, jak użytkownik przestanie być naszym klientem, licząc od dnia, w którym użytkownik zleci nam zamknięcie swojego konta.

5. Bezpieczeństwo danych
Zobowiązujemy się do ochrony powierzonych nam danych. W związku z tym stosujemy wszelkie stosowne środki, aby zagwarantować, że wszelkie informacje zebrane podczas korzystania przez użytkownika z Witryny są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką oraz obowiązującym w tym zakresie prawem.

6. Prawa użytkownika
Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może skorzystać z określonych uprawnień dotyczących jego danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub Biurem Obsługi Klienta, przy spełnieniu określonych warunków, przedstawiając prawo, z którego chce skorzystać i podając powód takiego żądania.

Aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwości korzystania z Witryny, bazujemy głównie na danych użytkownika.

7. Polityka plików cookies
Nasza Strona wykorzystuje pliki cookie do śledzenia aktywności w witrynie i poprawy jakości korzystania z niej, gromadzenia i przekazywania danych w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, wykrywania problemów z łącznością urządzenia i zapobiegania uzyskiwaniu dostępu do konta z innego urządzenia.
Użytkownik wyraża zgodę na to, abyśmy od czasu do czasu przechowywali pliki cookies na jego urządzeniu w celu gromadzenia pewnych informacji (np. danych technicznych, adresu IP), aby zidentyfikować go jako użytkownika.
Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookies. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje Witryny staną się niedostępne.
Korzystamy z plików cookies stron trzecich (takich jak Google Analytics i Yandex Metrika), aby uzyskiwać informacje na temat interakcji użytkownika z Witryną, rozwijać i ulepszać jakość obsługi klienta oraz zapewnić zoptymalizowane usługi.

10. Zmiany w Polityce Prywatności
Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub naszych praktykach w zakresie przetwarzania informacji o użytkowniku.
Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej, z zaznaczeniem daty wejścia w życie zaktualizowanej Polityki. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w takich aktualizacjach, powinien zaprzestać przesyłania informacji i korzystania z naszych usług. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację zmian w Polityce Prywatności.
W przypadku istotnych zmian, użytkownik zostanie o nich powiadomiony drogą mailową.
Datowano na 20 lutego 2021.